Sunday, January 26, 2014

АНУ-ын сургуулиуд элсэлтийн шалгалт шаардахгүй болох уу?

Брандайзын их сургуулийн сонинд нийтэлснээр АНУ-ын Нью Йорк мужид байршилтай Бардын дээд сургууль хэмээх жижигхэн, либерал артс сургууль элсэлтийн шаардлагаа өөрчилөхөөр болжээ. Эссэ, албан ёсны шалгалтын оноо, тодорхойлох захидал гэх мэт материалыг бүрдүүлж явуулахын оронд 2500 үгтэй 4 судалгааны ажил бичин явуулах боломжтой аж. Хэрэв тэнцсэн тохиолдолд тодорхойлох захидал, дүн зэргээ явуулах аж. АНУ-ын олон их дээд сургуулиуд стандарт шалгалтуудыг (SAT/ACT гэх мэт) заавал шаардахаа байсны нэг нь Бард дээд сургууль байжээ.

http://thebrandeishoot.com/articles/13821